hanuka

codeweek

codeweek_montazs

 

 

Szórakozva tanulni? Igen!

Iskolánk csatlakozott az EU tagállamokban immáron 3. alkalommal megrendezett európai programozási hét kezdeményezéshez.

Az EU CodeWeek projekt célja, hogy megmutassa, a programozás nemcsak fontos és hasznos része az informatikának, de szórakoztató is lehet, és mindenki képes rá. Sok diák éppen ennek hatására választja életpályának az informatikát.

Így 2015. október 12-16. hetében diákjaink számítógépes játékprogramok készítésével bővíthették tudásukat az informatika órák keretében. Volt, aki internetes oktató portálon ismerkedett a programozás alapjaival, illetve fejlődött tovább, mások számítógépes és tabletes fejlesztői környezetben programoztak játékokat.

A megszerzett tudásról játékos-versengéses formában adtak számot a diákok egy internetes, tanulást segítő felületen készült teszt kitöltésével.

Jó lenne még sok ilyen alkalom!

A Wesselényi Utcai Bölcsőde és Nevelési – Oktatási Intézmény legfőbb célja, hogy olyan fiatalok kerüljenek ki iskolánk falai közül, akik Magyarország társadalmi fejlődését segítik a más etnikai és vallási csoportok iránt kifejezett elkötelezettségükkel, személyiségükben egyesítik a magyar és zsidó értékeket. Iskolánk vallási iskola, így diákjaink héber és zsidó tanulmányokat is folytatnak, valamint megtartjuk vallási ünnepeinket, törekszünk a hétköznapokban is a vallási szabályok követésére.

Intézményi szerkezetünk lehetőséget teremt arra, hogy a gyerekek és fiatalok a bölcsődétől az óvodán és az általános iskolán keresztül egészen a gimnáziumig családias és odafigyelő környezetben nevelkedhessenek. Megszerzett tudásanyaguk alkalmassá teszi a nálunk végzett diákjainkat arra, hogy akár Magyarországon, vagy azon kívül felsőfokú vallási intézményben folytathassák tanulmányaikat.

Különös figyelmet fordítunk a különleges bánásmódot igénylő gyermekekre, azokra a diákokra, akik valamilyen nehézséggel küzdenek a tanulás, beileszkedés terén. Törekszünk arra, hogy a kiemelkedő képességű diákjaink számára lehetőséget adjunk a továbbfejlődésre, elősegítsük továbbtanulásukat. Legfontosabb célunknak tekintjük a személyiségközpontú, a diákok egyéni igényeit messzemenően figyelembe vevő oktató-nevelő tevékenységet.

Hitvallásunk, hogy az iskola falain belüli tudást az egész zsidó közösség rendelkezésére kell bocsájtanunk, ezért közösségi rendezvények, családi programok, táborok gazdagítják mindennapjainkat.

Intézményünk egyházi intézmény, jóváhagyott kerettantervvel. Felvételi a tanulmányi eredmények és a szóbeli elbeszélgetés alapján. A felvételi eljárás során a vallási, világnézeti, felekezeti elkötelezettséget is figyelembe vesszük. Kötelező vallásoktatás: judaisztika.